СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Професионални рекордери(DVR) ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ


  • Видеонаблюдение -  EVERFOCUS - EDR-920/1640


производител: EVERFOCUS
подгрупа:

Цифрови видео рекордери


• 9/16 канала
• Компресия MPEG-4 с конфигуриране на качеството
• Скорост на запис 400 к/с (360х288), 200 к/с (720х288) и 100 к/с (720х576)
• Индивидуална настройка на скорост за запис на всяка от включените камери
• Дисплей в реално време – 25 кадъра в секунда за всяка камера
• 2 сменяеми (hot-swap) диска; разширение на дисков капацитет с EDA800
• Детекция на движение (30х24); алармени входове и изходи; 4 аудио входа
• Бързо предаване по Ethernet; защита с пароли; USB 2,0 порт за архивиране