СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Професионални рекордери(DVR) ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ


  • Видеонаблюдение -  EVERFOCUS - EDR-410H/810H


производител: EVERFOCUS
подгрупа:

Цифрови видео рекордери


Същите параметри както при 920 и 1640 освен:


• 4/8 канала
• 1 сменяем (hot-swap) диск без възможност за разширение с EDA800
• Скорост на запис 100 к/с (360х288), 50 к/с (720х288) и 25 к/с (720х576)
• Архивиране на Compact Flash и USB 1.1