СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Професионални рекордери(DVR) ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ


  • Видеонаблюдение -  AV TECH - AVTech AVC785/787


производител: AV TECH
подгрупа:

Цифрови видео рекордери


• 8/16 канала
• Компресия MPEG-4 със скорост на запис 400 к/с (360х288) или 100 к/с (720х576) за AVC787 (16 канала)
• Компресия MPEG-4 със скорост на запис 200 к/с (360х288) или 50 к/с (720х576) за AVC785 (8 канала)
• Pentaplex (едновременно преглед на живо, запис, преглед на запис, достъп по мрежа и архивиране)
• 4 аудио входа, 2 аудио изхода; архивиране на DVD-RW (опция), USB, и по мрежа
• Възможност за 2 вградени твърди диска; подръжка на видео и VGA монитор
• Разширение на дисковия капацитет с външен дисков масив AVC950
• Видеодетекция на движение 16×12 зони да всяка камера с 4 нива на чувствителност
• Дистанционен преглед и настройка по LAN/Internet (10/100BaseT); алармена нотификация по е-mail/FTP
• Дистанционно управление (ИЧ) в комплектацията; алармени входове, релеен изход
• Автоматично възобновяване на запис при възстановяване на напрежение